Hyvä tietää

10.07.2011_sunnuntai_019.jpg

Rippikoulu on kasteopetusta

Rippikoulu antaa sinulle mahdollisuuden tutustua siihen uskoon, johon sinut on kastettu. Voit samalla pohtia elämään ja uskoon liittyviä kysymyksiä kirkon työntekijöiden sekä ikäistesi nuorten kanssa.

Voit osallistua rippikouluun, vaikka et olisi seurakunnan jäsen. Jos sinua ei ole lapsena kastettu, voit silti tulla rippikouluun ja sinut voidaan kastaa ennen konfirmaatiota. Rippikoulun päätösjuhlaan, konfirmaatioon, voivat osallistua vain kastetut seurakunnan jäsenet. Voit tulla rippikouluun, mikäli täytät 15 vuotta viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä.

Mitä kaikkea rippikoulussa on?

Rippikoulu kestää noin kuusi kuukautta. Rippikouluun sisältyy rippikouluryhmän yhteisiä tapaamisia sekä osallistumista seurakunnan toimintaan ja jumalanpalveluselämään. Leirijaksot pidetään leirikeskuksessa. Rippikoulu päättyy konfirmaatioon.

Mihin minä rippikoululaisena sitoudun?

Rippikouluryhmien yhteiset tapaamiset ovat osa rippikoulua, ja mahdollisista poissaoloista ja niiden korvaamisesta sovitaan erikseen. Pienryhmärippikoulussa ja kehitysvammaisten nuorten rippikoulussa kullekin rippikoululaiselle on mahdollista laatia oma opetussuunnitelma.

Rippikoulu on koko perheen yhteinen matka!

Nuoren rippikoulu on merkittävä asia myös vanhemmille ja sisaruksille. Rippikouluasioista kannattaa puhua koko perheen kesken sekä myös kummien kanssa. Vanhempia kutsutaan mukaan vanhempainiltoihin ja yhteisiin tapaamisiin. Vanhemmille pidetään myös vanhempainvartit. Kummit kutsutaan konfirmaatioon siunaamaan kummilastaan.

Mitä rippikoulu maksaa?

Valtaosa rippikoulun kustannuksista katetaan seurakunnan perimällä kirkollisverolla. Rippikoululaisen maksettavaksi jäävä omavastuuosuus kattaa noin kolmasosan rippikoulun täysihoidosta, vakuutuksista, matkoista ja oppimateriaaleista. Leiririppikoulun omavastuuosuus on 150-160 euroa. Leirimaksun voi maksaa kahdessa tai useammassa erässä. Leirimaksu tulee olla maksettu eräpäivään mennessä tai sopimuksen mukaan.

Seurakunnan jäsen voi hakea taloudellisin perustein rippikoulumaksun alennusta tai maksujärjestelyä. Tästä saat tarkempaa tietoa www.vantaanriparit.fi –sivustolta oman kotiseurakuntasi sivuilta tai kirkkoherranvirastosta tai -sivustolta. Hakemukset käsitellään yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Päätöksestä ilmoitetaan kotiin kirjeitse.


Rippikoulut ovat savuttomia

Vantaan rippikoulut ovat savuttomia. Haluamme kannustaa tupakoivia nuoria tupakoinnin lopettamiseen ja tukea terveellisten elämäntapojen pohtimiseen. Avoin yhteistyö kodin kanssa on myös tässä kysymyksessä hyvin tärkeää.

Jos sinulla on rippikouluun liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä kasvatusasiainsihteeri Iris Sotamaa puh. 050 378 0318, iris.sotamaa@evl.fi.