Vanda svenska församlingvandasvenska.jpeg


Skriftskolan är ett äventyr tillsammans med andra. Många får vänner för livet under skriftskolan. Andra får minnen de aldrig glömmer, minnen av stillheten i kapellet, skoj och sång. Också nya tankar kring den egna tron och livet kan väckas. Många minns skriftskolan som en blandning av allt det här och mycket till. Ett är i alla fall säkert - alla tar med sig något värdefullt hem igen.

Vanda svenska församlings skriftskola börjar med läger och hela skriftskoltiden pågår ca 6 månader. Efter lägret gör konfirmanderna uppgifter för att bli bekanta med församlingen. Efter denna period kan konfirmanderna konfirmeras.

Skriftskolan 2018

2018 ordna Vanda svenska församling tre stycken skriftskolor (och vid behov också enskild skriftskola). Skriftskolan riktar sej till de som är födda 2003 eller tidigare. Vanda svenska församling är den enda församlingen i Vanda som ordnar skriftskola på svenska. Det betyder att vi också tar emot sådana som hör till andra församlingar och vill gå på svenska. Platserna fördelas enligt följande princip:


  1. Medlemmar i VSF
  2. Svenskspråkiga från andra församlingar där det inte ordnas svenskspråkig skriftskola
  3. Svenskspråkiga från andra församlingar där det ordnas svenskspråkig skriftskola
  4. Övriga
Tidigare år har platserna räckt till bra även om vissa läger varit mycket populära. Vi kan tyvärr inte garantera att man får komma på sitt första alternativ (ifall t.ex. 40 personer vill på samma läger blir det en matematisk omöjlighet eftersom väggarna kommer emot) men vi strävar till att alla skulle få åtminstone en kompis med på sitt eget läger.

Lägren (och konfirmationen) är 2018 följande:


  • Sportlovet, 17-23.2 på Piispala, konfirmationen i slutet av Maj
  • Juni, 9-15.6 på Holma, konfirmationsdatumet antingen 24 eller 25.11 (man får själv välja vilket som passar bäst)
  • Augusti, 2-8.8 på Houtskär, konfirmationsdatumet antingen 24 eller 25.11 (man får själv välja vilket som passar bäst)
Efter att ha gått skriftskolan kan man konfirmera sej. Man kan också konfirmera sej annanstans (hör med din lokala församling ifall du vill konfirmera dej där) eller låta bli att konfirmera sej.

Ett infopaket om skriftskolan har skickats ut till medlemmar i Vanda svenska församling. Ifall du inte själv hör till Vanda svenska församling men t.ex. går i Helsinge skola kan du ta kontakt med ungdomsarbetsledaren så skickar han ett infopaket åt dej.

.

Ring Jona Granlund tfn. 050 - 310 7379 så får du veta mera. E-post: jona.granlund (a) evl.fi

Anmälning till skriftskolan

Anmälningen sker via webben under veckorna 41-42. Församlingens medlemmar som födda år 2003 har fått hemskickade tidningen Vantaan riparit - Skriban i Vanda 2018, med Vanda svenska församlings bilaga. Om du inte har fått tidningen (om du t.ex. hör till en annan församling eller går i en annan skola), hör av dig så skickar vi den med bilaga!

Anmälningsordningen påverkar inte placeringen i de olika skriftskolgrupperna fram till den sista anmälningsdagen. Den som anmäler sig efter det får nöja sig med de platser som finns kvar av ca 75 platser. När du anmäler dig kan du meddela med siffror 1-3 vilket läger du helst vill på. Du kan också meddela vilka två kompisar du vill ha med dig. Fyll i den elektroniska anmälningsblanketten tillsammans med din/dina vårdnadshavare. Bekräftelsen om mottagen anmälning sänds till din (första) vårdnadshavare per e-post.

När du anmäler dig kan du välja blankettens språk uppe i högra hörnet. Anmälningslänken finns på församlingens hemsidor.

Kaj Andersson, kaplan, tfn. 050 - 537 4221. E-post: kaj.andersson (a) evl.fi