Mikä on rippikoulu?

Rippikoulu on kasteopetusta. Rippikoulussa saat opetusta siitä uskosta, johon sinut on kasteessa liitetty. Voit osallistua rippikouluun, vaikka et olisi seurakunnan jäsen. Jos sinua ei ole lapsena kastettu, voit tulla rippikouluun ja sinut voidaan halutessasi kastaa ennen konfirmaatiota. Voit tulla rippikouluun, mikäli täytät 15 vuotta viimeistään 2018 vuoden loppuun mennessä tai olet täyttänyt jo vuonna 2017.

Rippikoulu & perhe

vaelluskenk.jpgSinun rippikoulusi on merkittävä asia myös vanhemmillesi ja sisaruksillesi. Rippikouluasioista kannattaa puhua
yhdessä vanhempien ja kummien kanssa. Vanhempia kutsutaan mukaan vanhempainiltoihin ja yhteisiin tapaamisiin.
Kummi kutsutaan konfirmaatioon sinua siunaamaan.


Mitä rippikoulu maksaa?

Valtaosa rippikoulun kustannuksista katetaan seurakunnan perimällä kirkollisverolla. Rippikoululaisen maksettavaksi jäävä omavastuuosuus kattaa noin kolmasosan rippikoulun täysihoidosta, vakuutuksista, matkoista ja oppimateriaaleista.

- Päivärippikoulujen omavastuuosuus on 40 euroa (ateria ja retkikulut)
- Leiririppikoulujen omavastuuosuus 150 euroa

- Liikuntariparin omavastuuosuus on 250 euroa

Maksun alennus ja vapaapaikat

Seurakunnan jäsen voi hakea rippikoulumaksun alennusta tai vapautusta. Hakemuksen saat Hakunilan seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Hakemus liitteineen palautetaan Hakunilan kirkkoherranvirastoon rippikoulupastori Tiina Palmulle. Hakemukset käsitellään yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Päätöksestä ilmoitetaan kotiin. Hiihtolomariparin hakemukset on palautettava viimeistään tammikuun 2017 loppuun mennessä ja kesäryhmien viimeistään 15. huhtikuuta 2017.


Rippikouluun sitoutuminen

Rippikouluun ilmoittautuminen on vapaaehtoista, mutta rippikoulupaikan saatuasi sinun tulee sitoutua ryhmän aikatauluun. Tapaamisista ei voi olla poissa ilman syytä. Kaikki poissaolot korvataan. Rippikoulussa opiskelemme yhdessä ja opimme toisiltamme. Luottamuksellinen ilmapiiri syntyy, kun ryhmän jäsenet sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin. Joskus käy kuitenkin niin, että jostain rippikoulutapaamisesta joutuu olemaan pois, silloin poissaolo korvataan sovitusti rästitehtävällä. On hyvä ottaa huomioon kesälomamatkat ja ja tapahtumat, joihin aiot osallistua ja valita sellainen rippikouluryhmä jonka leirijakso ja konfirmaatioaika sopii perheelle.

Rippikoulut ovat savuttomia

Rippikoulussa tuetaan nuoren kasvua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jokaisella rippikouluun tulevalla nuorella on oikeus savuttomuuteen. Rippikoulun tapaamisissa tai leirijaksoilla ei sallita tupakointia missään muodossa. Myös kirkkojen ja leirikeskusten alueet ovat savuttomia. Jos tupakoit, keskustele asiasta vanhempiesi ja rippikoulun ohjaajien kanssa. Tuemme sinua tupakoinnin lopettamisessa. Rippikoulu on elämässäsi ainutkertainen kokemus. Sen onnistumiseen kannattaa panostaa!


Vanhempien tapaaminen

Järjestämme vanhemmille infotilaisuuden ripareista Hakunilan kirkolla ma 9.10. klo 18. Siellä on mahdollisuus kysyä ja jutella toiveista ja mahdollisista huolista myös kahden kesken rippikoulupapin kanssa. Kun rippikoulu käynnistyy kevättalvella, vanhempia kutsutaan oman ryhmän tapaamiseen. Jos sinulla on rippikouluun liittyviä kysymyksiä jo nyt, ota rohkeasti yhteyttä rippikoulupastori Tiina Palmuun, tiina.palmu@evl.fi, p. 050 356 5715.