Ilmoittautuminen vuoden 2017 yhteisiin rippikouluihin

Vuonna 2017 15-vuotta täyttävät seurakunnan jäsenet saivat omasta kotiseurakunnastaan kotiin kirjeen syyskuussa 2016, jossa kerrottiin tarkemmat ohjeet rippikouluihin ilmoittautumisesta. Mikäli et ole seurakunnan jäsen ja haluat tulla rippikouluun, voit ottaa yhteyttä kasvatusasiainsihteeri Iris Sotamaa iris.sotamaa@evl.fi tai kehitysvammaistyöndiakoni Kristiina Tuohimaa-Salmiseen p. 050 433 4232.


Jälki-ilmoittautuminen pienryhmärippikouluun.

Lisätietoja kasvatusasiainsihteeri Iris Sotamaa, iris.sotamaa@evl.fi tai p. 050 378 0318 ja kehitysvammaistyön diakoni Kristiina Tuohimaa-Salminen, kristiina.tuohimaa-salminen@evl.fi tai p. 050 433 4232. Tarkempaa tietoa pienryhmärippikoulun aikataulusta ja tapaamisista saatte kirjeitse joulukuussa.


Registration International confirmation camp in english 3. -16.10.

Enquiries Vantaankoski ev.lut. parish pastor Mark Saba, mark.saba@evl.fi, t. 050 3472962.